Vyhľadávanie

NEHNUTEĽNOSTI:

RUCE real, s.r.o., ulica M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 393 704, DIČ: 21212022363, bankové spojenie: SK85 0900 0000 0051 7375 3724, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38398R, zastúpená konateľkou Renátou Burianovou.
Nájdete nás oproti pamätníku na prízemí budovy.

Vážení klienti a obchodní partneri,

osobné stretnutia v kancelárii a konzultácie ohľadom úverov a nehnuteľností Vám vďačne umožníme len na vopred dohovorený termín. Charakter našej práce nám nedovoľuje byť neustále prítomní v kancelárii, aj napriek tomu, že sme tu od 7:00 do 18:00 počas pracovných dní.

Realitný maklér: Tomislav KOKANOVIČ, RSc.
tel.: +421 907 784 502
mail: kokanovictomislav-ZVNC-gmail.com

Hypošpecialista: Renáta BURIANOVÁ
tel.: +421 908 762 708
mail: burianova.rena@gmail.com

Sekretariát: Anna VODNÁ
tel.: +421 903 663 171
mail: ruce@ruce.sk

Právne oddelenie: JUDr. Zuzana JANKOVIECHOVÁ 
tel.: +421 908 253 370
mail: zuzanajankoviechova-ZVNC-gmail.com

 

FINANCOVANIE, POISTENIE, VINKULÁCIE:

RUCE, s.r.o., ulica M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 348 895, DIČ: 2023826332, IČ DPH: SK2023826332, bankové spojenie: SK32 0900 0000 50 4551 7380, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28565/R, zastúpená konateľkou Renátou Burianovou a prokuristom Tomislavom Kokanovičovm, RSc.

KANCELARIA RUCE