Sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu všetkých druhov nehnuteľností - bytov, domov, pozemkov, objektov.
- Pporadenstvo
- Preverenie právneho stavu nehnuteľnosti
- Doporučenie trhovej predajnej ceny
- Príprava nehnuteľnosti na predaj
- Zhotovenie fotodokumentácie nehnuteľnosti
- Zhotovenie videoobhliadky nehnuteľnosti
- Platená inzercia na najväčších internetových realitných portáloch
- Platená inzercia v tlačových médiách a v regionálnej televízii
- Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckého posudku a potrebnej dokumentácie
- Sprostredkovanie ypracovania kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností našim právnikom
- Vybavenie hypotekárnych úverov pre kupujúcich
- Srostredkovanie prehlásenie zmeny odberateľa elektriny a plynu a odbernom mieste
- Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, vinkulácie poistenia
- Realitná mediácia - zastupovanie kupujúceho pri procese kúpy nehnuteľnosti
- Odkúpenie Vašej nehnuteľností


Ceny za služby sa riadia podľa cenníka, ktorý je k dispozícii v sídle spoločnosti RUCE, s.r.o..


Sprostredkovanie služieb - sťahovania, maľovania, čistenia a drobných opráv nehnuteľností, podľa želania a potrieb klienta.

Realitná kancelária RUCE Nové Bývanie Považská Bystrica, reality Považská Bystrica, hypotéka Považská Bystrica.