Realitná kancelária RUCE, s.r.o., člen skupiny TPEQ, s.r.o. je členom REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, aktívne pôsobí na realitnom trhu a odbornú zdatnosť preukazujeme certifikátom / osvedčením SORA  vzdelávacej organizácie s akreditáciou MŠ SR. Oficiálne pristupujeme k vnútorným predpisom Únie. Absolvovali sme školenie na ochranu osobných údajov a máme riadne vypracovaný Bezpečnostný projekt a dokumetáciu. Do dnešného dňa sme zrealizovali viac ako 300 realitných obchodov. Našimi klientami sú ľudia rôznych vekových kategórií, z rôznych sociálnych vrstiev, taktiež i organizácie. Sme úspešní v realitnej mediácii.