Ktorú banku by ste si vybrali Vy osobne na základe skúseností  z Vašej práce?

Každý z nás má iné potreby a možnosti. Nedá sa všeobecne povedať ktorá banka je najlepšia. Záleží vždy na dôkladnej analýze trhu v čase rozhodovania sa. Vždy sa treba pripraviť na to, že rozhodnutie v danom čase nemusí byť najlepšie stále. Je veľmi veľký rozdiel medzi jednotlivými bankami. Raz je dobrá jedna, raz tá druhá a to z pohľadu výhodnosti ponuky akcií a kampaní ako i samotných podmienok produktov.

Podmienky hypoték banky dosť často menia v závislosti od nás, čo už hypotéku máme, ako sa právame a splácame. Naše správanie ako klientov a zmeny na finančných trhoch  sú najčastejšími podnetmi, na základe ktorých sa banky rozhodujú za akých podmienok nám chcú úvery poskytovať.  Banka podmienky často aj pritvrdzuje, na druhej strane upraví v prospech klienta.

V prípade, ak mladý človek žiada o poskytnutie hypotekárneho úveru, aký dlhý čas musí byť klientom komerčnej banky? Musí spĺňať ďalšie podmienky?

Ak sa rozhodnete požiadať o hypotéku v banke, nie je podmienkou, aby ste boli jej klientom nejaký čas. Práve naopak väčšinou sa stáva, že ak klient žiada o hypotéku vo vlastnej banke, kde je klientom a dá ti námahu, aby zistil ďalšie ponuky z iných bánk, často sa stáva, že dostane lepšie podmienky v inej banke. S týmto sa stretávam každý deň a klientov to stále prekvapuje.

Takže nie je rozhodujúce, či ste, alebo nie ste klientom banky, keď žiadate o hypotéku. Na rozdiel napríklad od spotrebného úveru, ktorý väčšinou najlepší dostanete vo vlastnej banke.

Čo sa týka ďalších podmienok, keď sa banka rozhoduje poskytnúť hypotéku, tak tieto stanovuje Zákon o bankách a ďalšie špecifiká si stanovuje sama banka. Skúma hlavne vek, čistý príjem, ako dlho pracuje u jedného zamestnávateľa, povolanie, vzdelanie, je to celý súbor informácií a podmienok, pri ktorých sa jednotlivé banky veľmi odlišujú, preto je absolútne rozhodujúca komplexná analýza zo všetkých bánk.

Je čerpanie úveru zo stavebnej sporiteľne menej výhodné v porovnaní s hypotékou?

Toto je veľmi široká otázka. Často sa ma to klienti pýtajú. Ide o úplne rozdielne typy financovania. Konkrétny úver v stavebnej sporiteľni, je potrebné porovnať s konkrétnym úverom v hypotekárnej banke. Oba typy financovanie majú svoje výhody aj nevýhody keď sa vzájomne porovnávajú. Preto by som treba porovnať už konkrétne produkty.

Z pohľadu stavebnej sporiteľne je absolútne limitujúcim faktom pri rozhodovaní, či by išlo o tzv. medziúver (pri ktorom sa plácajú iba úroky z úveru, nie samotný úver) alebo už ide o samotný stavebný úver, pri ktorom však musí klient už nejakú dobu šetriť v stavebnej sporiteľni a musí a spĺňať viacero iných podmienok na jeho poskytnutie (tzv. hodnotiace číslo).

Reanitná kancelária RUCE Nové Bývanie Považská Bystrica, reality Považská Bystrica, hypotéka Považská Bystrica.